Zápis ze schůze STK ČAST konané 23.1.2011 v Praze.