Datum jednání:25.5.2002
Čas začátku a konce:13.00 – 18.00
Místo jednání:Vlašim, klubovna ve Sportovní hale
Účast:V.Drozda, F.Donát, F.Herot, J.Vlček, P.Bohumský
omluven: S.Šimonek
hosté: L.Pavelek (KR), I.Petříček (KM) k bodu 5

Obsah jednání

Bod programuObsah
1. Kontrola zápisuMMj – členové STK se mohli přihlásit jako rozhodčí, jinak po dohodě s OV
Seznam hráčů ČR v zahraničí – trvá úkol pro p.Chybu, upřesněn termín – do oddílů a svazů do 15.6.2002 (přestupy).
2. Nový soutěžní řádV.Drozda podal informaci o stavu vydávání nového SŘ
 • probíhá druhá korektura
 • drobné věcné změny
 • některé zjištěné věcné nedostatky již v tomto vydání nebude možné opravit
 • bude se provádět ještě třetí korektura, vydání je možné očekávat do jednoho měsíce
 • STK doporučuje uskutečnit seminář o novém SŘ pro všechny zájemce - termín nejspíše před aktivem, který se uskuteční 20.7.2002 na Výstavišti
3. Soutěže 
a) dlouhodobé
 • postupy a sestupy dořešeny
 • kvalifikace
 • pořadatelství přiděleno podle elektronického hlasování členů STK
 • vrchní rozhodčí kvalifikací hradí nakonec ČAST
 • došlo k několika změnám podle přihlášek – problém jen s II.L sk.B žen, ale v průběhu schůze se přihlásil z Ústeckého kraje náhradník Litoměřice za odstoupivší Děčín C, takže vypsaný systém zůstává v platnosti
b) jednorázové mistrovskéProjednány zprávy z M-ČR mládeže družstev a jednotlivců, které jsou i podkladem k hodnocení soutěží 2001/02.
Udělené tresty (karty) rozhodčími průběžně předávány KR - L.Pavelkovi.
Absence budou zveřejněny v Oběžníku, vyhodnocení účasti je na orgánu, který hráče nominoval - KSST, KM, KVS.
Schváleny obecně tresty za porušení podmínek pro start:
 • mládež
 • nastoupení bez registračního průkazu 100 Kč
 • nedokončení soutěže / předčasný odjezd 100 Kč
 • dospělí
 • nastoupení bez registračního průkazu 100 Kč
4. Hodnocení soutěžíNávrh Hodnocení zpracoval V.Drozda, STK projednala připomínky:
 • členění Hodnocení bez připomínek
 • rekapitulace ligových soutěží bez připomínek
 • jednotlivé připomínky
 • VFM vysvětleno, bez připomínek
 • NUS 1 změna počátku utkání pouze na základě požadavků před vydáním rozlosování
 • UNO požadavek na „odůvodnění“ nekomentovat, každý ví, že má možnost podat námitku
 • NUS 2 určování sestupů vzhledem k reorganizaci v pořádku
 • Další soutěže pouze stručné hodnocení
 • Družstvům, která nedodala hodnocení (muži Chodov A, SFEN Praha C, ženy Liberec a Terezín), uděluje STK pokutu 100 Kč.
5. Problematika soutěží mládežeK bodu byl přizván předseda KM I.Petříček.
a) mistrovské soutěže
KM projednala konkrétní připomínky STK k návrhům na nový systém mistrovských soutěží mládeže a rozhodla se je nerespektovat.
STK rozhodla, že uznává odpovědnost KM za soutěže mládeže a nebude při schvalování VV oponovat svými návrhy, kterými se liší od KM :
 • semifinále MČR družstev jako dvoudenní akce
 • do finále MČR pouze dva přímo nominovaní a při účasti šesti družstev systém každý s každým
 • počty nominovaných do MČR jednotlivců nebo do kvalifikace MČR jednotlivců (přímo pouze reprezentanti, ostatní podle nominací KSST + divoké karty KM)
 • účast ve čtyřhrách MČR i pro dívky, které do něj nepostoupí ve dvouhře.
Schváleno třemi hlasy (Bohumský, Vlček, Herot) proti dvěma hlasům (Drozda, Donát).
b) různé
 • dohodnuta spolupráce na přípravě termínové listiny
 • turnaje kategorie A
 • povinnost pořadatele zpracovávat výsledky na počítači
 • adresář pro zasílání propozic turnajů nebude, je nahrazen e-maily.
6. Vyhodnocení trvání zápasů
 • na MČR dorostu provedl J.Vlček a bude zpracovávat i ostatní MČR mládeže
 • spolu s údaji z MČR dospělých se rozbor zveřejní jako pomůcka pro vrchní rozhodčí sestavující časové plány.
 • 7. Rozpisy ligových soutěží 2002/2003Návrh zpracoval V.Drozda, schváleny s drobnými připomínkami, které budou zapracovány.
  STK doporučuje KR do pokynů pro rozhodčí uvést, že utkání se hraje, i když pořadatel nesplní všechny podmínky (např. rozhodčí u stolu).
  8. Formulář soupiskyNový formulář schválen.
  9. Informace o jednání registrační komise 17.5.2002Informaci podal V.Drozda, členové STK obdrželi zápis z tohoto jednání.
  10. Různé
  • V utkání HUS.B – NHO.B komisař zjistil a nahlásil nejednotnost dresů, prověřit v zápise o utkání.
  • P.Bohumský vyhodnotí Frončekovy tabulky© oproti používaným Bergerovým tabulkám.
  • Potvrzení o schválení hrací místnosti vydaná bývalými ObSST zůstávají v platnosti.
  • Český pohár – rozpis 2.st. 12.ročníku připraví předseda a rozešle el.poštou k vyjádření (rozpis rozeslat oddílům do 30.5.2002 /společně s rozpisem ligy/, vyřešení finále - 2 nebo 4 družstva až po rozhodnutí VV, zveřejněno bude s rozlosováním (VII.2002).
  • V.Drozda stručně informoval o dosud nahlášených převodech soutěží.
  • F.Donát navrhl vydání tiskopisu Zápis rozhodčího, STK doporučuje řešit individuálně.
  • F.Donát navrhl uložit rozhodčím ke stolu v soutěžích družstev povinnost dostavit se k utkání 20 minut předem, aby vrchní rozhodčí mohl provést instruktáž. Je možné realizovat jedině jako povinnost pořadatele v rozpisu soutěží, STK doporučuje zvážit do budoucna.
  Zapsal : P.Bohumský