ZÁPIS ZE SCHŮZE STK ČAST 2.3.2003 V MOSTĚ

Přítomni: STK - V.Drozda, F.Herot, F.Donát, J.Vlček, P.Bohumský
Hosté: L.Pavelek (KR), K.Chyba (SeČAST)
Omluven: S.Šimonek

Projednáno :
1. Kontrola zápisu z minulé schůze

 • vše vyřízeno
 • informace o problémech s odklady utkání
2. Informace o činnosti od minulé schůze
 • vydány Oběžníky 51 - 55
 • o kontumacích rozhodl ředitel soutěží v souladu se SŘ
 • finále Českého poháru se uskuteční 18.3.2003 v Hluku
3. Ligové soutěže
 • 2. liga žen - Sokol Břevnov
  • kontumace nedohraného utkání
  • kontumace za nesehrání dalšího utkání
  • odhlášení ze soutěže
  • zohledněny omluvy, potvrzení a situace v oddílu, snížena pokuta na 300 Kč
 • 3. liga mužů - El Niňo - Slavoj
  • v zápise připomínky k vystupování hráčů
  • výsledek schválen a záležitost předána disciplinární komisi
 • kvalifikace
  • bude-li některá kvalifikace se hrát dvoukolově, musí se přidat jeden termín
 • turnaje o 8. - 11. místo
  • od pořadatelů bude vyžadováno potvrzení o zajištění turnaje
 • extraliga žen
   příprava losování nadstavby
 • příprava losování příštího ročníku - otázka veřejného losování
  • losování je čím dál více jen kombinováním a dosazováním, na plénu roste nebezpečí vzniku chyb
  • možnosti
   • losovat částečně a zbytek později
   • připravit několik variant a slavnostně vylosovat platnou
 • pražská družstva ve skupinách A a B 3. ligy se volně rozlosují, bez vazby na jejich umístění a účast ve skupinách v letošní sezóně
4. Různé
 • F.Donát
  • upřesnění rozpisu soutěží tříčlenných družstev žen - hraje se všech 10 zápasů - do příštího rozpisu bude uvedeno přesněji
  • dotaz k funkci rozhodčího při ELM - předáno k řešení zástupci KR
 • J.Vlček
  • informace o evidenci počtu střídavých startů a minimálního počtu odehraných utkání v základní části před play off
  • stř.starty v extralize 2003/04 - do rozpisu bude uvedeno povolení hrát na stř.start v 1.části (dvoukolová základní část) max.50% utkání, v 2.části (skupiny o 1.-4.místo) rovněž 50% utkání.
 • F.Herot
  • vyhodnocení dalších turnajů
  • připomínky k řízení dvou hodnocených turnajů předány k řešení KR
5. Příští schůze STK ČAST
  předběžně - v sobotu 17.5.2003 od 10 h v Litomyšli (při MČR jed.dorostu)
zapsal P.Bohumský