ZÁPIS ZE SCHŮZE STK ČAST 28.3.2004 v Havířově

Přítomni: V.Drozda, F.Herot, F.Donát, P.Bohumský
Omluveni: J.Vlček, S.Šimonek
Hosté: L.Pavelek

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

  provedl V.Drozda
 • 1.1. připomínky F.Donáta k SŘ projednány s V.Drozdou
  - relevantní, ale nebudou předkládány na nejbližší konferenci
 • 1.2.ad 2.2. bod 4 – KR prozatím neprojednala
2. Kontrola střídavých startů a minimálního počtu odehraných utkání
  připravil J.Vlček
 • 2.1. prověření minimálního počtu startů podle SŘ čl. 330.23 provedeno, se zveřejněním počkáme na rozhodnutí konference, zda článek nezruší s okamžitou účinností
 • 2.2. provedena kontrola plnění podmínek při startech na „střídavý start“
  - bez závad, mimo šesti startů hráčky Suchomanové (Braník) v 2.lize sk.A - 6.start v utkání Sn M.Lázně - ABC Braník A, její zápasy kontumačně, zůstává výsledek 6:4, změna poměru sad na 19:13
  - STK protentokrát uděluje pouze napomenutí + kontumace zápasů.
3. Rozhodnutí STK k problémům v ligových soutěžích
  připravil V.Drozda
 • 3.1. 1LŽ: Nusle B nenastoupily pro nemoc k utkáním proti Hodonínu B a NH Ostrava - pokuta 300 Kč
 • 3.2. 1LŽ: Ústí nad Orlicí nenastoupilo pro nemoc k utkáním proti Nuslím B a U.Plzeň - pokuta 300 Kč
 • 3.3. námitka k rozměrům herny v Sedlčanech - prověří J.Vlček do 31.5.2004 (potvrzení pro novou sezónu)
 • 3.4. 2ŽC: S.Opava – Hluk B – kontumace z důvodu nastoupení družstva Hluku po čekací době - projednány okolnosti, bez pokuty
 • 3.5. 3MD: Přerov A - Karviná – kontumace, neomluveno - pokuta 500 Kč
4. Turnaje o sestup
  připravil V.Drozda
 • 4.1. 1. turnaje zatím bez problémů kromě 2. turnaje ve 3MC, pro který není pořadatel
  - V.Drozda se pokusí domluvit se dvěma účastníky z Hradce, aby se turnaj hrál v Hradci ve dvou hernách
 • 4.2. 2. turnaje - povolená neúčast (podle rozpisu bez postihu) bude průběžně zveřejňována v Oběžnících
  - zajistí V.Drozda
5. Komisaři
  informaci podal V.Drozda
 • 5.1. v posledním kole komisaři prověřili 13 utkání, bez technických závad, některá zjištění budou předána komisi rozhodčích - zajistí p.Chyba
6. Různé
 • 6.1. připomínky k probíhajícímu MČR dospělých:
  - při hře na 12ti stolech v hlavním sále šířka hracího prostoru 5,3 m – bylo schváleno při projednávání akce
  - pro příští MČR dořešit přihlašování/zařazování náhradníků
 • 6.2. p.Drozda a Bohumský podali informaci z porady s vedoucími extraligových družstev žen
7. Závěr funkčního období
  V.Drozda poděkoval kolegům za spolupráci v uplynulých čtyřech letech.
Zapsal: P.Bohumský