ZÁPIS ZE SCHŮZE STK ČAST 17.1.2004 v Praze

Přítomni : STK - p.Drozda, Šimonek, Herot, Donát, Vlček
omluven : p.Bohumský
hosté : Ing. Pavelek (za KR), p.Chyba (Se-ČAST)

Projednáno :

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze

  Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze - splněno.
2. Informace o činnosti od minulé schůze
  2.1. Výsledky, tabulky a informace byly zveřejňovány formou Oběžníků STK a STOLNÍ TENIS Info.

  2.2. Jednotlivé záležitosti v soutěžích byly řešeny korespondenčním rozhodnutím (hlasováním) členů STK.

 • Žádost o odklad utkání M.Lazců B a C z důvodu pořádání skupiny P-ETTU ve které startovalo družstvo M.Lazců A
  (STK odklad utkání B dr. venku neschválila; odklad utkání C družstva doma schválila z důvodu obsazení hr.místnosti; současně rozhodnuto neschválit příp. další žádosti o odklad utkání B družstev při startu A dr. v P-ETTU).
 • Žádost o odklad utkání Ml.Boleslav-Hustopeče z důvodu startu hráče Schwarzera v kadetském družstvu Evropy (STK schválila)
 • Připomínky k utkání 1.LM Havířov B - Litoměřice
  - start hráče Zajíčka (Lit) bez RP,
  - RP nebyl zaslán ani k dodatečné kontrole
  - doplňující vysvětlení vr.rozhodčího - bez podpisu vedoucích
  (STK kontumovala zápasy hráče bez RP, dále předala KR a DK)
 • Připomínky k utkání 2LŽA Braník A - Sj Praha B
  - vr.rozhodčí skrečoval zápas hráčce, která nastoupila s neregulérní pálkou,
  - sdělení VR v zápisu neúplné,
  - námitky podle SŘ nebyly podány,
  (STK schválila výsledek podle zápisu o utkání a předala KR)
  - p.Donát žádá na KR vysvětlení, jak byl případ řešen KR - zajistí ing.Pavelek
 • Český pohár - 1.kolo žen
  - nedostavila se přihlášená družstva S.Žatec a S.Plzeň A
  (STK udělila pokutu 300 Kč - podle rozpisu ČP).

  2.3. Rozhodnutí VV
  Předseda podal informaci o rozhodnutích VV v záležitosti soutěží (od poslední schůze STK)

 • VV schválil hrací místnost Sl.Hr.Králové pro ligová utkání na sezónu 03/04
 • VV vyhověl odvolání M.Lazců a odložil utkání 1.ligy družstva R.M.Lazce B,
 • VV nevyhověl odvolání Ml.Boleslavi a potvrdil odklad utkání 1.ligy schválený STK.
3. Průběh soutěží
 • 3.1. Český pohár, 4.kolo mužů Olymp Praha B - Liberec A
  Utkání se nehrálo, Olymp oznámil, že nemůže v době prázdnin zajistit hrací místnost.
  Kontumace 0:10wo byla zveřejněna v Infu, STK upouští od pokutování pořadatele.
  V příštích obdobných případech bude řešeno změnou pořadatelství.
 • 3.2. 3.liga mužů sk.C, 10.kolo Linea Chrudim - ČSAD Hodonín B
  Hosté oznámili poruchu na autě a neúčast na utkání. Zasláno „Čestné prohlášení“ o poruše a nepojízdnosti vozidla.
  Kontumace 10:0wo byla zveřejněna v Infu.
  Vzhledem k zaslanému „Čestnému prohlášení“ a omluvě snižuje STK pokutu za zavinění kontumace na 300 Kč.
 • 3.3. 2.liga mužl sk.A 12.kolo Sparta Praha - Spartak Čelákovice
  V utkání startoval hráč Obešlo M.(Čelák.) bez reg.průkazu, který nebyl zaslán STK ani k dodatečné kontrole.
  Zápasy hráče Obešlo M. kontumovány, výsledek utkání upraven na 10:4, sady 32:17.
  Za start v utkání s neúplnými doklady uděluje STK pokutu Sp.Čelákovice 100 Kč.
 • 3.4. 3.liga muži sk.B 12.kolo Ch.Litvínov - SKP Ústí n.L.
  Mazini (Ústí) startoval bez reg.průkazu. RP překontrolován na sekretariátu, výsledek utkání schválen. Pokuta 100 Kč za start družstva s neúplnými doklady byla zveřejněna v Oběžníku č.30.
 • 3.5. 3.liga muži sk.C 12.kolo J.Strážnice - ČSAD Hodonín B
  Družstvo ČSAD Hodonín B se dostavilo po čekací době se zdůvodněním havárie vozidla, kterým družstvo cestovalo na utkání.
  SŘ při havárii určuje doložením potvrzením od Policie ČR, které nebylo dodáno.
  Zasláno potvrzení od Správy a údržby silnic, které není při havárii dokladem k uznání „vyšší moci“. STK kontumuje utkání 10:0wo a vzhledem k zaslanému potvrzení snižuje pokutu za zavinění kontumace na 300 Kč.
 • 3.6. 3.liga muži sk.D 12.kolo MEZ Vsetín - SK Přerov A
  Družstvo Přerova nastoupilo k utkání bez reg.průkazů dvou hráčů. RP nebyly zaslány ani k dodatečné kontrole STK.
  STK kontumuje utkání 10:0wo a uděluje družstvu Přerova pokutu za start s neúplnými doklady 100 Kč.
4. Soupisky
  Soupisky a jejich změny průběžně potvrzuje předseda. Neschválené změny :
 • 4.1. ČKD Blansko - 2.liga muži sk.B
  Nové soupisky se změněným pořadím (podle nasazovacího žebříčku) neschváleny.
  Žebříček vydaný k 1.1.2004 je nasazovacím žebříčkem pro KT a MČR, soupisky není možno podle tohoto žebříčku měnit.
 • 4.2. Robot Mokré Lazce C - 3.liga muži sk.D
  Změna soupisky po přestupu - požadavek na změnu pořadí na 4.a 5.místě není možno schválit (SŘ čl.330.04, změna pouze před zahájením soutěží). Potvrzena soupiska v pořadí hráčů podle žebříčku.
5. Střídavé starty - kontrola
  Průběžně prováděna kontrola (p.Vlček) počtu utkání hráčů na střídavý start v ligových soutěžích. V 1.pol. 2003/04 nedošlo k překročení povolených 50% utkání.
6. Turnaje kategoria A
  Průběžně schvaluje a kontroluje p.Herot, v pořádku.
7. Návrhy na změny v Soutěžním řádu
  Návrhy shromažďoval na Se-ČAST p.Chyba. V předstihu rozeslány k posouzení členům STK.
  Stanovisko STK v samostatném zápisu.
  Návrhy podané při schůzi STK dořeší za STK p.Drozda a Donát.
8. Příští schůze STK
  V případě potřeby projednání neodkladných záležitostí podle pozvánek, jinak ve 2.polovině března 2004.
Zapsal : Šimonek, Drozda