Z á p i s ze schůze STK 2004/6

Datum: 4.12.2004.
Přítomni: V.Drozda, F.Donát, F.Herot, J.Vlček, P.Bohumský
Hosté: L.Pavelek

1. Zahájení, kontrola zápisů z minulých schůzí

  Jednání zahájil a řídil předseda STK.
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
  2.1. K bodu 1.3. – problematika rozhodčích oznámena předsedovi KR..
  2.2. K bodu 3.4. – odvolání Blanska, bude řešit VV.
  2.3. K bodu 3.5. – odvolání Prachatic, bude řešit VV.
  2.4. K bodu 3.10. – odvolání Jaroměře, bude řešit VV.
  2.5. K bodu 3.11. – viz dále.
  2.6. K bodu 5.1. – kontrola střídavých startů provedena.
  2.7. K bodu 5.2. – nyní existují dvě zprávy – od vr.rozhodčího a od jeho zástupce, kterou zajistil pořadatel.
3. Soutěže 2004/05
  3.1. Žádost Braníka o revokaci předchozího rozhodnutí (bod 3.11. předchozího zápisu). Zamítnuto.
  3.2. 2MA – Sparta B – Mladá Boleslav
 • výsledek schválen
 • předáno KR
  3.3. 2MB – Opava – Strážnice
 • výsledek schválen
  3.4. 3MC – Sedlec – Znojmo
  Start D.Nováka (Znojmo) bez registračního průkazu, nezaslán ke kontrole.
 • kontumace zápasů tohoto hráče, výsledek nezměněn, pokuta 200 Kč
  3.5. 1LZ – Jihlava – Litoměřice
 • schváleno 10:0 wo
 • žádost na KR o poučení rozhodčího
  3.6. 2ZA – Nusle C, B – Kovářov
 • výsledky dodatečně odehraných utkání schváleny
 • pokuta NUS B 100 Kč, NUS C 100 Kč za nehlášený termín předehrání
  3.7. 1LM – Mokré Lazce B – El Niňo B
 • pokuta 100 Kč za nenahlášené předehrání.
  3.8. Reg.průkazy hráčů TJ Libín 1096 Prachatice RP některých hráčů s chybným názvem (místo Prachatice uvedeno PT)
 • 2x uvedena připomínka rozhodčími v zápisech o utkání,
 • STK povoluje start na tyto RP do konce sezóny 2004/05,
 • písemné povolení vystaví V.Drozda, oddíl bude přikládat k soupiskám,
 • pro nový ročník soutěží nutno RP vyměnit.
  3.9. Začátky utkání určené ve vylosování STK v rozehrané soutěži nemění na základě žádosti oddílů, možnost změny pouze dohodou. Požadavky je možné uvést před sezónou. Výjimečně schválené změny začátků pro 2.polovinu soutěží 2004/05
 • Kladno: sobota 14 h. a neděle 9 h.
 • Děčín: 2. utkání sobota 14 h.
  3.10. Označení míčků
  Dotaz na rozlišení míčků v případě jednotlivých značek - platí ustanovení rozpisu, tj. uvádět rozlišení u Nittaku (Nittaku a N.Premium) a DHS (DHS a DHS Super), do rozpisu příštího ročníku soutěží bude upřesněno a sjednoceno pro všechny značky.
4. Český pohár
  4.1. Veřejně rozlosováno 6.kolo mužů dne 24.11.2004 na Se-ČAST, za STK zajistil p.Donát.
  4.2. Termín finále 19.12.2004 v Litomyšli, propozice vydány se Zprávami ČAST č.26.
5. Plán schůzí
  5.1. V měsíci prosinci není plánována schůze STK, záležitosti budou řešeny korespondenčně tak, aby byly včas vydány tabulky po polovině soutěží 04/05.
  5.2. V 1.čtvrtletí 2005 plánovaná schůze při MČR jednotlivců v Plzni, další schůze pouze v případě potřeby.
6. Různé

  6.1. Termínovník pro KSST doplněn, schválen, V.Drozda zajistí vydání.
  6.2. Zpráva zástupce KR : Zápisy o utkání a připomínky k činnosti rozhodčích předané STK komisi rozhodčích - zprávu podá předseda KR přímo VV nebo předsedovi STK.
  6.3. Vyloučení hráčů (2x) - případy předány disciplinární komisi.
  6.4. Turnaje A - rozpisy předloženy, zrušen turnaj v Hodoníně.
  6.5. Karty (napomínání) udělené rozhodčími - STK bere na vědomí informaci, že evidenci vede KR a podklady si samostatně předávají členové KR. Dvojí samostatnou evidenci karet hráčů v ELM projedná ve VV a s APK V.Drozda.

Zapsal: P.Bohumský