Z á p i s ze schůze STK 2005/2

Datum: 6.3.2005
Přítomni: V.Drozda, F.Donát, F.Herot, P.Bohumský
Omluven: J.Vlček
Hosté: L.Pavelek, k bodu 3.8. dále P.Primus

1. Zahájení, kontrola zápisů z minulých schůzí
Jednání zahájil a řídil předseda STK.

  K bodu 3.10. – nepovolené starty v zahraničí – řešením pověřen za STK P.Bohumský
2. Informace předsedy STK
  2.1. Informace z minulé schůze VV:
 • Změna rozhodnutí STK z 8.1.2005 po odvolání ABC Braník (zrušeno vyloučení)
 • Registrace hráčů (Chomutov) - VV vzal rozhodnutí STK na vědomí, odvolání nedošlo
 • Úprava návrhu rozpisů MČR mládeže jednotlivců (dívky /48/ budou hrát v 16ti skupinách po 3, místo původního návrhu 12 sk. po 4)
  2.2. Informace z jednání Arbitrážní komise (mimořádné revize) :
 • AK potvrdila rozhodnutí VV v záležitosti kontumace utkání BeF Blansko
 • AK potvrdila rozhodnutí VV KSST K.Vary v záležitosti vyloučení družstva B.Svatava (družstvo mělo na zákl. družstva hráče startujícího v zahraničí, následné komtumace utkání a vyloučení pro více než 3x wo)
 • AK doporučuje VV ČAST změnu rozhodnutí o schválení výsledku utkání 1.ligy žen Jiskra Jaroměř-Sokol Brno I (návrh - kontumace z důvodu nastoupení družstva S.Brno po čekací době). 2.3. Informace ze schůzky s vedoucími extraligových družstev žen
 • ELŽ 04/05 bez připomínek, dojednány změny některých termínů, termíny finále
 • hodnocení EL 04/05 písemně - vyjádření k play-off
 • návrh na přímý sestup do 1L - M.Hrachová (stanovisko oddílů vyjádřit v „Hodnocení“)
 • návrh na rozšíření EL na 10 od 2005/06 - M.Hrachová (STK nedoporučuje - možno podat návrh na konferenci)
 • rozšíření ELŽ od 2006/07 - stanovisko oddílů v „Hodnocení“, bude-li požadovat většina družstev připraví STK návrh postupů a sestupů do rozpisu - ke schválení VV
 • návrh na změnu pořadí zápasů M.Hrachová (čtyřhra poslední - STK nedoporučuje)
 • na konferenci ČAST 7 míst pro zástupce družstev ELŽ - VV určil družstva na 1-7.místě po 1.části ELŽ.
3. Soutěže 2004/05
  3.1. 2ZC – Čejč – Hluk – hosté se nedostavili v čekací době, 10:0 wo, pokuta 200 Kč
  3.2. 3MC – Dvůr Králové – Znojmo – hosté se nedostavili v čekací době, 10:0 wo, bez pokuty, předáno KR
  3.3. 3MA – pozastavená utkání Braníku – nařízená změna soupisek, provedeno a výsledky schváleny
  3.4. 3MC – Ratíškovice – Jaroměř – nepředloženo potvrzení o schválení hrací místnosti, výsledek schválen, poučit domácí o správném postupu, pokuta 100 Kč, předáno KR – rozhodčí u stolu a postup vrchního rozhodčího
  3.5. 1LZ – Litomyšl – Slavoj B – hosté se nedostavili, vyšší moc, potvrzeno rozhodnutí ředitele soutěží ČAST o náhradním termínu
  3.6. 1LZ – Union Plzeň – Brno – hosté se nedostavili, 10:0 wo, pokuta 300 Kč
  3.7. 2MA – Sparta B – Sázava – Šmatlák bez reg. průkazu • dodáno ke kontrole, výsledek schválen, pokuta 100 Kč • předáno KR
  3.8. (host P.Primus)
  Předseda VV vysvětlil rozhodnutí VV, která byla v rozporu s původními rozhodnutími STK – dohodnuto dále nediskutovat. Způsob další komunikace mezi SeČAST a STK – odpovědná osoba K.Chyba.
  3.9. PLAY OFF
  V.Drozda vydá pravidla pro volbu pořadatelství 1. utkání v play off lépe umístěným družstvem - v návaznosti na rozpis ligových soutěží.
  Začátky utkání: 1.utkání sobota 15h, 2.utkání sobota 15h, 3.utkání neděle 10h nebo 14h, pokud to bude při změně pořadatelství mezi 2. a 3. utkáním vyžadovat některé z družstev.
  3.10. Hodnocení soutěží – formulář rozšířit o hodnocení způsobu informování oddílů, další náměty ihned zaslat V.Drozdovi.
4. Turnaje
  4.1. Mládež: Předseda navrhne KM převzetí administrativního řízení turnajů mládeže.
  4.2. Dospělí: Administrativu bude za STK nadále vyřizovat F.Herot
5. Různé
  5.1. Rozpisy na přebory – připomínky zaslat V.Drozdovi nejpozději do 20.3.
  5.2. Návrhy na změnu SŘ – vzhledem k avizované přípravě nového SŘ navrhnout VV a konferenci tento rok dodatek nevydávat.
  5.3. Návrh na změnu Přestupního řádu
  STK projednala návrh M.Šimáčka
  F.Herot podal informaci - porovnání se současným přestupním řádem
  Podklad pro jednání VV je v příloze tohoto zápisu
Termíny příštích schůzí (plán): 4.6.2005, 16.7.2005, aktiv 23.7.2005.

Zapsal: P.Bohumský