TMK ČAST vypisuje nový cyklus pro školení trenérů B licence v sezóně 2014/15.Obecnou část školení -"Vědecký základ sportovního tréninku" zajišťují:

 FTVS UK Praha v termínech 12.9.-14.9. a 19.9.-21.9.2014-termín přihlášek do 15.8.2014 -informace na webu www.ftvs.cuni.cz    

FSpS MU Brno v termínech 5.-7.9. a 13.-14.9.2014 -termín přihlášek do 22.8.2014 -informace na webu www.fsps.muni.cz

Cena obecné části je 3500 Kč, rozsah 50 hodin, ukončení závěrečným pohovorem

Specializace v rozsahu 100 učebních hodin bude rozdělena do 2 týdenních soustředění, v termínech květen 2015 a září 2015.V závěru prvního týdne obdrží posluchači zadání závěrečných prací, které odevzdají v průběhu druhého týdne.V závěru školení složí účastníci závěrečnou zkoušku. Cena za školení, kromě nákladů na ubytování a stravování je 5000,-Kč

Zájemci o studium ať se přihlásí na adrese:novotnova@email.cz  a hana.sopova@seznam.cz

 

Marta Novotná,předsedkyně TMK ČAST