Přítomni: V.Drozda, F.Donát, P.Bohumský, J.Vlček,
Omluveni : F.Herot, J.Brothánek
Hosté: L.Pavelek (KR),

Schůzi zahájil a řídil předseda.

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

  · Trvá úkol pro předsedu - zajištění pořadatele pro kvalifikaci o 2.ligu žen sk.A.
  · Ostatní úkoly STK splněny.

2. Činnost od minulé schůze

  · Členové STK obdrželi od P.Bohumského 1. verzi nového SŘ.
  · F.Herot zaslal připomínky, úkol pro ostatní členy - prostudovat a připravit se na jednání STK 18.4.2006.

3. Informace z VV

  · Od poslední schůze STK nebylo zasedání VV.
  · K soudnímu sporu nemá STK žádné nové zprávy, písemné rozhodnutí dosud nedošlo, za VV jedná s M.Lazcemi p.Primus.
  · Nový SŘ - jednání oponentní skupiny určené VV bude 19.4.2006.

4. Ligové soutěže

  · Výsledky a průběh play-off zveřejňován v Infu STK, výsledky schváleny a přenášeny do informačního systému na internetu.
  · Podle schválených výsledků potvrzeny dvojice v semifinále play-off extraligy, ČF žen Hluk-Litoměřice se hraje 21.4.2006 v Hluku (příp.3.utkání 22.4.2006 v Hluku).
  · Úprava výsledku Ž2A Braník B - Braník A - správně 5:2, zápas č.8 byl až po dosažení 5. bodu.
  · Utkání M3C Hodonín B - Jaroměř, projednány připomínky uvedené v zápisu o utkání, výsledek schválen.
  · Utkání ELM Zlín - Ostrava, upozornění VR v zápisu o utkání předáno KR.
  · Pozdní zaslání zápisu EN Praha F - Liberec B, urgováno ing.Brothánkem - pokuta podle předem schválených kriterií.
  · Org. nedostatky - pozdní hlášení změny místa utkání a start v nejednotných dresech - řešil ředitel soutěží podle schválených kriterií.
  · Kvalifikace o účast v 2.lize žen - běží termín na přihlášky do 10.5.2006 - předseda zjistí podmínky pro konání Q2B v Lomnici n.P. a bude jednat o Q2A.
  · Dotaz Sokola Stodůlky ke kvalifikaci o postup do 2.ligy sk.A - kvalifikaci nemůže hrát sestupující družstvo z ligy, ani při převodu místa v soutěži. Jedná se o kvalifikaci vítězů divizí (příp. postupujících z divizí). Odpověď za STK a příp. upřesnění dotazu zajistí předseda.
  · Hodnocení soutěží - schválen formulář, který bude rozeslán účastníkům. Termíny na zasílání a zpracování hodnocení STK určí předseda podle data schůze VV.

5. Nový soutěžní řád

  · Autor nového SŘ P.Bohumský nejprve vysvětlil záměry některých novinek. Chybějící přílohy doplní dodatečně.
  · Prodiskutovány největší změny
   a/ Soupisky - navržený způsob tvorby soupisek a možnosti startů všech hráčů za dvě družstva zvýhodňuje B, C, D... družstva.
   b/ Reg. průkazy - nebude-li povinnost mít platný RP, není ošetřena účast na jednorázových soutěžích, zejména na turnajích ktg.A,B,C a nižších mistr.soutěžích mládeže.
   c/ Kontrola soupisek podle centrální evidence - soupisky se potvrzují v měsíci srpnu, do té doby pravděpodobně nebude v evidenci zaneseno provedení úhrady reg.poplatku. Navrhujeme, aby nové předpisy, podmíněné zveřejněnou centrální evidencí, byly zavedeny až poté, co bude ověřena její plná funkčnost.
   d/ "Zásady" v úvodu návrhu - vhodnější klasický "úvod", zásadami by se měl řídit autor a schvalující orgán a není nutno je uvádět v textu SŘ. Budou-li přesto zveřejněny, je zásadní připomínka k zásadě I "Fair-play" - v soutěžích je nutno rozhodovat podle konkrétních předpisů. Zásada fair-play nemá přesné hranice a není možné podle ní nedodržovat příslušné předpisy. Je nutné, aby předpisy byly sestaveny tak, aby co nejvíce ohlídaly "fair-play". Tuto zásadu je vhodné použít pro případy, které neřeší předpisy. Zásady V a VI - počet "hlasů" při schvalování změn upravit podle "Stanov".
  · Schůze zakončena ve 23 hod., připomínky k jednotlivým článkům nového SŘ zašlou členové STK písemně. F.Herot již zaslal.

6. Různé

Příští schůze

  · schůze k SŘ - nevznikne-li nová situace, nebude svolávána další schůze STK k vydávání nového SŘ
  · termín příští schůze určí předseda podle potřeby - k průběhu play-off ligových soutěží, k vypracování "Hodnocení soutěží 2005/06" a k přípravě soutěží 2006/07.

Zapsal : Drozda