Zemřel Zdeněk Lhotka z Prahy

Smutná zpráva postihla Českomoravský klub veteránů i celou českou stolně-tenisovou obec. Včera ve čtyři hodiny odpoledne zemřel ve věku dvaaosmdesáti let Ing. Zdeněk Lhotka z Prahy, jeden z nejlepších a nejúspěšnějších hráčů historie klubu. Zdeněk Lhotka byl dlouholetým místopředsedou Českomoravského klubu veteránů a mezinárodním sekretářem a také členem české sekce SCI.

Schůzka české sekce Swaythling Clubu International

V restauraci U žíznivého jelena v Praze se dnes uskutečnila další slavnostní schůze české sekce SCI (Swaythling Clubu International). Na programu tradičního setkání bývalých vynikajících českých reprezentantů a osobností českého stolního tenisu bylo mimo jiné udělení Ceny SCI za rok 2013. Toto ocenění za celoživotní práci pro český stolní tenis obdržel dlouholetý úspěšný trenér Jiří Javůrek st. z Litomyšle, který přivedl k vrcholovému stolnímu tenisu a do reprezentace oba své syny, kromě toho vychoval i celou řadu dalších výborných stolních tenistů a tenistek.

V dubnu se uskuteční schůze české sekce SCI

Ve středu 9. dubna 2014 se v Praze uskuteční další schůze české sekce SCI (Swaythling Clubu International). Na programu tradičního setkání bývalých vynikajících českých reprezentantů a osobností českého stolního tenisu bude mimo jiné udělení Ceny SCI za rok 2013. Toto ocenění za celoživotní práci pro český stolní tenis obdrží dlouholetý úspěšný trenér Jiří Javůrek st. z Litomyšle, který přivedl k vrcholovému stolnímu tenisu a do reprezentace oba své syny, kromě toho vychoval i celou řadu dalších výborných stolních tenistů a tenistek.

Swaythling Club International na stránkách ČAST

Vážení stolní tenisté, vážení příznivci stolního tenistu, dnešním dnem jsme alespoň částečně splnili dluh vůči skvělým reprezentantům československého a posléze i českého stolního tenisu z let dávno minulých, kteří proslavili náš sport po celém světě. Na webových stránkách ČAST byla vytvořena sekce “Swaythling Club“ – kde budete postupně nacházet materiály jak z historie světového Swaythling Club International, tak z české sekce SCI.